Nagrade i priznanja

1972. - Sombor, otkupna nagrada na 4. trijenalu savremenog jugoslovenskog crteža
1978. - Beograd, nagrada iz fonda “Moša Pijade” za unapređenje likovnog stvaralaštva ULUS, ULUV, I ULUK
1980. - Sombor, Oktobarska nagrada grada Sombora
1981. - Beograd,Orden rada sa srebrnim vencem
1982. - Sombor, nagrada na 31. prolećnoj izložbi likovnih umetnika Vojvodine
1983. - Tuzla, otkupna nagrada na 5. izložbi jugoslovenskog portreta
1984. - Sombor, premija “Likovne jeseni” na 8. trijenalu savremenog jugoslovenskog crteža
1986. - Sombor,nagrada “Likovne jeseni” na Prvoj prolećnoj izložbi
1987. - Sombor, otkupna nagrada na 9. trjenalu savremenog jugoslovenskog crteža
1995. - Beograd, druga nagrada na 2. bijenalu akvarela Jugoslavije-BAJ`95.
1997. - Toronto (Kanada),otkupna nagrada na 12.međunarodnoj izložbi minijatura
1998. - Novi Sad, otkupna nagrada na prvom bijenalu pejsaža
2002. - Kladovo, nagrada publike na izložbi kolonije